Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Mevzuat

Biz Kimiz ?

Mevzuat

KANUNLAR 

- Çevre Kanunu

- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Orman Kanunu

Maden Kanunu

YÖNETMELİKLER

  - Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

  - Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

  - Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği

  - Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

  - Atık Yönetimi Yönetmeliği

  - Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik

  - Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik

  - Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

  - Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

  - Çevre Denetimi Yönetmeliği

  - Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği

  - Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

  - Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

  - Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

  - Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

  - Maden Atıkları Yönetmeliği

  - Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

  - Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği

  - Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

  - Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik

  - Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

  - Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik

  - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

  - Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği

  - Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

  - Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik

 - Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ

- Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği

-Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği

-Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma Ve Analiz Metodları Tebliği

-Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği

GENELGELER

Atıksu Arıtma /Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi

Düzenli Depolama Tesisi Uygulama Projeleri Hazırlanmasına İlişkin Genelge

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı ve Kullanımı Genelgesi