11.08.1983 tarih ve 18132 sayılı Çevre Kanunu

Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 Amaç: Madde 1 – (Değişik: 26/4/2006 – 5491/1 md.) Bu Kanunun amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır… kanunun tamamını indirmek Tıklayınız.

Çevre Etki Değerlendirmesi Yönetmenliği

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir… 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete yayınlanan yönetmenliğin tamamını indirmek Tıklayınız.