Maden İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Ruhsat alım ve projelendirme gibi ruhsat hukukunun yürütülmesi ile ilgili Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri verilmektedir.

İşletmelerdeki faaliyetlerin teknik ve emniyet yönünden nezaretini yapan, Maden Kanunun 29 uncu maddesi gereği faaliyet bilgi formunun
hazırlanmasından sorumlu ve yetkili maden mühendislerimiz ile Teknik Nezaretçilik hizmetlerimiz yürütülmektedir.

Üretim yapılan ruhsat sahalarında faaliyet bilgi formu ve imalat haritası, üretim yapıldığı dönemde ruhsat sahası için atanmış olan teknik
nezaretçilerimiz veya Genel Müdürlüğe verildiği tarih itibariyle ruhsat sahası için atanmış durumda olan teknik nezaretçilerimiz tarafından
imzalanır. Teknik nezaretçilerimizin imzası olmadan Genel Müdürlüğe verilen bu fıkrada sayılan belgeler geçersiz sayılır.
İşletmenizi için Sistem Mühendislik kadrosundaki uzman Teknik nezaretçilerimiz bu süreçleri sizin adınıza takip etmektedir.
Bilgi dökümü alım ve sunum raporu hazırlanması
İlk Müracaat(Kum, Kalker, Maden, Mermer) Dosyası Hazırlanması
Genel Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması
Detay Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması
İşletme Projesi Hazırlanması
İşletme Faaliyet Bilgi Formu Hazırlanması
Ruhsat/Sertifika Devir Dosya Hazırlama Takip İşleri
Teknik Nezaretçilik Hizmetleri
Teknik Nezaretçilik Hizmetleri
Daimi Nezaretçi Atama Hizmetleri
İşletme Ruhsatı Takip Ve Alımı
Ön İnceleme Raporu Hazırlanması
Arama Projesi Hazırlanması
Arama Ruhsat Takip Ve Alımı
Ön Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması
Kaynak Rezerv Raporu Hazırlaması
İhale Müracaatı Dosya Hazırlama Hizmetleri
Arama Dönemi Üretim İzin Dosyası Hazırlanması Hizmetleri
Terk Raporu Hazırlanması Hizmetleri
Maden sevk irsaliyesi alımı
Patlayıcı Kapasite Raporu Hazırlanması
Topografik Ölçümleme Hizmetleri
İşletme Proje Haritaları(Jeolojik-Topografik Haritalar) Hazırlanması
Orman Çalışma Yeri, Pasa, Yol, Şantiye İzin Dosyaları Hazırlanması
İşyeri Açma- Çalışma (GSM) Dosyaları Hazırlanması İşletmeleri
ÇED(Çevresel Etki Değerlendirme) Raporu Hazırlama
PTD(Proje Tanıtım Dosyası) Hazırlama
Çevre İzin Ve Lisans Çalışmaları