Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporlarının hazırlanması, çevre mevzuatı ile ilgili sorunların çözümü ve çevre projeleri ile ilgili mühendislik çözümleri,orman izinleri ve ormanlık alanlardaki rehabilitasyon projeleri için uzman bir çalışma grubu oluşturulmuştur.

Son yıllarda artan çevre kirliliği ülkemizde de önemli bir yer tutmaya başlamış ve bu bağlamda çevrenin korunması için kanun ve yönetmelikler doğrultusunda önlemler alınmaya başlanmıştır.

Bu amaçla SİSTEM MÜHENDİSLİK; girişimci, idealist  ve  sürekli  yenilikçi  yapısıyla  çevre  kanununa uyumlu  ekip  çalışması  ve  araştırma  yeteneği  ile müşteri  beklentilerinin üzerinde  hizmet sunmaktadır.

SİSTEM MÜHENDİSLİK, iyi eğitim almış, deneyimli insan gücü ve gelişmiş bir teknik altyapı ile sistemli ve disiplinli çalışma esaslarına sahip olup, Çevresel   Etki  Değerlendirmesi  ( ÇED )  raporlarının     hazırlanması, çevre  mevzuatı  ile  ilgili sorunların çözümü ve çevre projeleri ile ilgili mühendislik çözümleri için uzman  bir çalışma  grubu oluşturulmuştur.

    Firmamız yönetmelik doğrultusunda Proje Tanıtım Dosyası ve  ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) Raporları hazırlama yetkisine 167 nolu yeterlilik belgesi ile sahiptir. ÇED ve ÇED ile ilgili konularda en hızlı ve en güvenilir hizmeti vermeyi firmamız taahhüt etmektedir.