Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenleyen tesiste veya çevre yönetim hizmeti veren çevre danışmanlık firmasında çalışan görevlidir.

Çevre İzin ve Lisans başvuruları sanayi tesisleri adına çevre görevlisi veya çevre danışmanlık firması olarak yeterlik almış kuruluşlar ve kişiler tarafından yapılmaktadır.

Ülkemizde son derece dinamik olan Çevre Mevzuatı kapsamında yapılacak yanlış veya eksik uygulamaların sonucunda ağır idari ve adli yaptırımların bulunması, firmanızın bünyesinde gerekli personelin olmaması durumunda toplam 2 adet çevre görevlisi çalıştırılması zorunluluğu ve bu personeller için yıllık maliyetiniz de düşünüldüğünde, konusunda uzman ve tecrübeli çevre danışmanlık firması tarafından verilen hizmetin avantajları açık bir biçimde görülmektedir.

Sistem Mühendislik Hizmetleri, ilgili mevzuat kapsamında nitelikleri belirlenmiş, Bakanlık tarafından yapılan Çevre Görevlisi sınavında başarılı olarak Çevre Görevlisi Belgesine sahip, Çevre Mevzuatı ve uygulamaları konularında uzman ve tecrübeli geniş bir kadrodan oluşmaktadır.